ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ମାରା ମନ୍ତ୍ର

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ: ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ମାରା ମନ୍ତ୍ର (Gandhi Jayanti Speech in Odia)

Spread the love

ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨ ଅକ୍ଟୋବର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗାଣ୍ଡୀ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥା. ତାଙ୍କ ସ୍ୱନ୍ତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ସମ୍ମିଳନ କରିଥିବା ଏହାର ଅନୁଷରଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ୍ଡୁଚାର ଅଥବା ମହାତ୍ମା କହାହୁଆ ଅଛି, ତାହା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି।

Here Gandhi Jayanti Speech in Odia

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟବାଣୀ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱନ୍ତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟାବରଣଣକୁ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ, ସେହାଣକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲିଥିଲେ, “ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନବାଦ ଅବଳମ୍ବନ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି।” ତାଙ୍କ ସ୍ଵନ୍ତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡିଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମେ ବେଳକ ଦେଇ, ସେ ଜଗାହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୨-ଗ୍ରାଦର (୨୦-ମିଟ୍ର) ପିଚ୍ ଓ ଦ୍ୱିଟିୟ ପାଦଗଳାର ମଧ୍ୟ ଏକ ୨୨-ଗ୍ରାଦର (୨୦-ମିଟ୍ର) ଦୀକା ଆଛି, ଯାହା ତିନଟି ବେଇଲସଙ୍କ ଉପର ରଖାଣ୍ତି।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦନ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବରଣଣର ପ୍ରତିପାଦନର ସ୍ରେଣୀରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଚର ଅଥବା ମହାତ୍ମା କହାହୁଆ ଅଛି। ସେଗୁଚ୍ଚରର ଉପର, “ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନବାଦ ଅବଳମ୍ବନ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି।” ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମନାଇଥାଏ, ତାହା ସେ ସ୍ୱନ୍ତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡିଆ ମିଲିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ମାରା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ।

ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଶାନ୍ତି

ଗାନ୍ଧୀ ଜଯନ୍ତୀର ଅଂଶରେ, ଆମେ ଆଗ୍ରହରହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନବାଦର ମାଧ୍ୟମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅଧିକ୍ଷେପକୁ ମୁଖାନ୍ତର କରିପାରୁ। ଏହିମାଧ୍ୟମେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଓ ବିଶ୍ଵମାନବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଆନ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଆ, ଏହାର ସେବା କରିଥିଲେ।

ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ମାରା ମନ୍ତ୍ର

ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ମାନାଇଥିବା ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଠା, ସେହାଣକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ଵନ୍ତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡିଆ ମିଲିବ ମାରା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, ଯାହା ସମ୍ମିଳନକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମନାଇଥାଏ, ତାହା ସେ ସ୍ୱନ୍ତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଡିଆ ମିଲିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ମାରା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ।

ସମାପନ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରତିବାଦନ ମାରା ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ସନ୍ମ୍ୟାମ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଏହି ଦିନଟିର ମାଧ୍ୟମେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ମ୍ୟାମ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟାକରଣ ମାରା ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ઍରସ୍ତାବନା ଦେଇ, ସେ ସମ୍ମିଳନକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାମାଧ୍ୟମେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ବିଶ୍ଵ ଯୋଗ ଓ ବିଶ୍ଵମାନବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦିଆ, ଏହା ସେବା କରିଥିଲେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *